Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 29/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 7.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0  
2 8.00 PHU DAT 15 1863 3226.4 79.8 Huyên FAO DVR FAO 0  
3 10.00 KOTA JATI 18502 24973 193 Hùng FAO 0 TCQN  
4 13.30 OCEAN ELITE 6732 10068 103 Văn FAO 0 N3  
5 17.00 KOTA JATI 18502 24973 193 Việt TCQN FAO 0  
6 18.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Việt FAO 0 TCQN