Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 30/01/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú
1 8.30 VINAKANSAI 01 2999 5188 97.12 Quảng 1A FAO 0  
2 9.00 VINALINES DIAMOND 9957 13977 147 Lân TCQN FAO 0  
3 9.30 RUI JI STAR 7090 10058 110 Huyên FAO 0 TCQN  
4 11.00 VU GIA 18 2554 4830 79.9 Quảng FAO 0 TN  
5 13.00 TRUNG THAO 1818 BLC 1586 2703 75.7 Lợi 1C FAO 0