Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 31/8/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 9.30 HOANG HA STAR 1694 2993 89 Huyên FAO DVR FAO 0 .
2 11.00 BAO LI 10490 16860 143.5 Lân FAO 0 1C .