Lịch dẫn tàu

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 16.00 NAM CUONG 8888 2087 3635 79.99 Lợi N3 FAO 0 .

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 5.00 VTB 36 2999 5193 91.4 Lợi 1C FAO 0 . 2 18.15 KOTA JASA 18502…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 DAI TAY DUONG 25 2989 5173.4 91.9 Quảng TN FAO 0 . 2 10.30 MAX…

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 LINDAVIA 23825 30621 188 Văn FAO 0 TCQN . 2 10.15 LINDAVIA 23825 30621 188…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 7.30 STRIDE 21611 24766 182.1 Xứ FAO 0 TCQN . 2 17.15 STRIDE 21611 24766 182.1…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 HANA THETIS 4769 7413 98 Lân 1C FAO 0 . 2 6.45 VTB 36 2999…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 VAN HUNG 4914 7020 112 Lân TCQN FAO 0 . 2 6.30 UNI LUCKY 38844…

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 8.00 TRONG TRUNG 89 1830 3085 88.8 Huyên FAO 0 FAO DVR . 2 21.15 APOLLO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 10.30 KOTA JAYA 18502 24921 193 Hùng FAO 0 TCQN . 2 17.30 KOTA JAYA 18502…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/8/2018.

 • STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập) 1 6.00 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Lân TCQN FAO 0 . 2 8.30 UNI HARVEST 38654 46899…

Page 6 of 104« First...45678...203040...Last »