Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 25/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt MSC PYLOS 177,6 29.651 N4 0,30   2 Lê Văn Xứ VAN HUNG 112…

 • Lịch dẫn tàu ngày 24/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Thanh Hùng AOLI 5 159,9 24.262 TCQN 7H00   2 Nguyễn Đình Văn CMA CGM UTRILLO…

 • Lịch dẫn tàu ngày 23/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ NHA BE 06 107,5 6.788 FAO D 7H00   2 Lê Văn Xứ ASIA…

 • Lịch dẫn tàu ngày 22/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ NEW SILK ROAD 2 96,9 5.328 N2 7H00   2 Đỗ Chính Huyên AQUAMARINE…

 • Lịch dẫn tàu ngày 21/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn KOTA WAJAR 184,51 19.709 N4 9H30   2 Đỗ Chính Huyên TRUNG THAO 36…

 • Lịch dẫn tàu ngày 20/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Thanh Hùng MARINE BIA 172 21.458 N4 16,3   2            …

 • Lịch dẫn tàu ngày 19/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ BIEN DONG STAR 120.8 9,108 1A 6.30   2 Nguyễn Thanh Hùng X-PRESS LHOTSE…

 • Lịch dẫn tàu ngày 18/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ VAN HUNG 112 7,020 N4 8.00   2 Đỗ Chính Huyên VIET HUNG 09…

 • Lịch dẫn tàu ngày 17/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt OTTO 179 25.656 N4 5H30 2 3   4   II) Tàu rời cảng:…

 • Lịch dẫn tàu ngày 16/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên TRUONG NGUYEN 18 91,8 4.567 N3 05H00  

Page 102 of 104« First...102030...100101102103104