Hoạt động hoa tiêu

 • Lịch dẫn tàu ngày 15/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên TU CUONG 27 91,94 5.219 1C 7H00 2 Lê Văn Xứ HOA YEN 02…

 • Lịch dẫn tàu ngày 14/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn KOTA WARIS 184,5 19.708 TCQN 6H45   2 Đỗ Chính Huyên VIET THANG 136…

 • Lịch dẫn tàu ngày 13/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Lê Văn Xứ LONG PHU 10 112,35 7.725 FAO D 5H30   2 Đỗ Chính Huyên THANH…

 • Lịch dẫn tàu ngày 12/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên NHA BE 03 98 4.387 FAO D 5H00   2 Đỗ Chính Huyên TRUONG…

 • Lịch dẫn tàu ngày 11/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn YUSHEN 172 28.581 1A 6H00 2  Nguyễn Đình Văn GRAND DEMETER 190 56.805 KCT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 10/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Trương Hoàng Việt MSC PYLOS 177,6 29.651 N4 6H00   2 Phan Văn Lân NHA BE 06…

 • Lịch dẫn tàu ngày 09/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Nguyễn Đình Văn MERIDIAN 188,83 30.337 TCQN 5H30 2  Nguyễn Đình Văn HW HARVEST 199.98 46.899 TCQN…

 • Lịch dẫn tàu ngày 08/12/2015

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1               2               II) Tàu…

 • Lịch dẫn tàu ngày 07/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú 1 Đỗ Chính Huyên THANH PHAT 01 69 1.986 TN 6H15   2 Trương Hoàng Việt WINCHESTER STRAIT…

 • Lịch dẫn tàu ngày 06/12/2015.

 • I) Tàu vào cảng: Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Mớn nước Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú   Nguyễn Thanh Hùng HONGSHENG 7 149,94 5,7 22.700 1A 6H00     Đỗ Chính Huyên VENUS…

Page 103 of 104« First...102030...100101102103104