Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 03/9/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 6.00 MAX KING 18102 23840 182 Hùng TCQN FAO 0 .
2 11.00 JIN HAI NO.1 12357 15248 129 Lân FAO 0 1A .
3 11.15 FLYING 4697 6222 96.7 Huyên FAO 0 N3 .
4 14.30 CONG THANH 09 2558 4999 79.98 Lợi FAO 0 TN .