Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 05/12/2015.

I) Tàu vào cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Nguyễn Đình Văn DONG DUONG 09 91,4 5.095 N3 6H00  
2              
3            
4              
5              
6              
II) Tàu rời cảng:
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiền dài Tải trọng Cầu bến Thời Gian Ghi chú
1 Lê Văn Xứ TRUONG NGUYEN 26 98,45 4.624 TN 5H30  
2 Lê Văn Xứ GLORY VOYAGER 103,6 8.766 TCMT 8H30  
3 Lê Văn Xứ VAN DON ACE 106 7.204 1A 13,3  
4              
5