Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 07/10/2018.

STT Thời Gian Tên Tàu GROSS (TỔNG DUNG TÍCH) DWT (TRỌNG TẢI) LOA Hoa Tiêu Từ Đến Ghi chú (Hoa tiêu thực tập)
1 5.30 GREAT ROC 9553 14686 144.6 Việt 1C FAO 0 .
2 6.15 OREA 24528 25042 184.9 Xứ FAO 0 TCQN .
3 6.30 HAYABUSA 7170 11415 120 Hùng FAO 0 1C .
4 6.45 NHA BE 09 4250 6534 105.97 Lân FAO 0 FAO D .
5 7.00 DA HENG SHAN 5493 6163 106 Việt FAO 0 1A .
6 8.00 TRUNG THAO 36 BLC 1599 3036.8 81.47 Huyên FAO 0 FAO DVR .
7 14.30 OREA 24528 25042 184.9 Xứ TCQN FAO 0 .
8 17.30 NORDEMILIA 18826 23673 169.9 Hùng FAO 0 TCQN .
9 23.30 SAFE WAY 2979 5439 96 Quảng TN FAO 0 .
10 24.00 MINH PHU 99 2450 5681.9 79.8 Quảng FAO 0 TN .