Lịch dẫn tàu

Lịch dẫn tàu ngày 30/11/2015

I) Tàu vào cảng
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiều dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời gian Ghi chú
1 Lê Văn Xứ TRUONG NGUYEN 68 82.3 3790 TN 6:30
2 Nguyễn Thanh Hùng HAO HUNG 01 153 21989 TCQN 9:00
3 Lê Văn Xứ OCEAN PROCEED 119.05 12433 1A 12:00
II) Tàu rời cảng
STT Họ tên Hoa tiêu Tên tàu Chiều dài Tải trọng (DWT) Cầu bến Thời gian Ghi chú
1 Nguyễn Thanh Hùng SINAR SUBANG 171.9 21937 N4 6:00
2 Nguyễn Đình Văn EVER GLORY III 189 38156 TCQN 8:30
3 Lê Văn Xứ TRUONG AN 18 89.77 4850 1B 11:15
4 Đỗ Chính Huyên PVOIL ALLIANCE 93.5 6012 FAO DVR 13:00